nystatin 500 tys 20 tabletek

23.00 

38 w magazynie

Kategoria:

Opis

WSKAZANIA DO STOSOWANIA NYSTATYNY

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym wytwarzanym przez Streptomyces nursei. Wykazuje działanie grzybostatyczne i grzybobójcze na Candida spp.Blastomyces dermatitidisCoccidioides immitisCryptococcus neoformansHistoplasma capsulatumAspergillus fumigatusRhodotula spp. Nie wykazuje natomiast działania na dermatofity, bakterie, wirusy i pierwotniaki.

Wskazania do stosowania nystatyny w podaniu doustnym:

  • leczenie grzybic przewodu pokarmowego;
  • leczenie grzybic jamy ustnej, w tym pleśniawki błon śluzowych dziąseł, języka i czerwieni wargowej;
  • profilaktyka grzybic u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków bądź kortykosteroidów;

Wskazania do stosowania nystatyny w podaniu dopochwowym:

  • grzybica pochwy;
  • grzybica sromu.

DAWKOWANIE NYSTATYNY

Nystatynę można stosować do pędzlowania jamy ustnej, doustnie i dopochwowo.

W przypadku pędzlowania jamy ustnej dzieci lub dorosłych stosuje się dawkę 400 000 j.m. na dobę.

Doustnie leczniczo stosuje się dawki do 6 000 000 j.m. na dobę, a profilaktycznie (nystatyna przy antybiotykoterapii) do 1 500 000 j.m. na dobę. W przypadku stosowania u dzieci dawki nie powinny być większe niż 2 000 000 j.m. na dobę.

W stosowaniu dopochwowym zalecane dawki mieszczą się w przedziale 100 000 do 200 000 j.m. na dobę.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA NYSTATYNY

Nadwrażliwość nad którykolwiek składnik preparatu.

Nie zaleca się stosowania nystatyny w przypadku grzybic układowych.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NYSTATYNY

Nystatyny nie powinno się stosować się w leczeniu grzybic układowych. Natomiast u pacjentów z niewydolnością nerek, nystatyna w niewielkich stężeniach może pojawić się we krwi.

WPŁYW NYSTATYNY NA PROWADZENIE POJAZDÓW

Nystatyna nie wywiera żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, ani na obsługiwanie maszyn.

WPŁYW NYSTATYNY NA CIĄŻĘ

Nystatyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, jednak nie wiadomo czy lek może wpływać niekorzystnie na płód. Dlatego nystatynę powinno się stosować jedynie w przypadkach, kiedy korzyść z leczenia matki jest większa, niż ryzyko niekorzystnego wpływu na płód.

WPŁYW NYSTATYNY NA LAKTACJĘ

Nie wiadomo, czy nystatyna przenika do mleka matki karmiącej, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu jej u kobiet karmiących piersią.

SKUTKI UBOCZNE

biegunkaNIEZBYT CZĘSTO
nudnościNIEZBYT CZĘSTO
reakcje alergiczneNIEZBYT CZĘSTO
wymiotyNIEZBYT CZĘSTO
zespól Stevensa-JohnsonaBARDZO RZADKO

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

BARDZO CZĘSTO
(≥1/10)
CZĘSTO
(≥1/100 do <1/10)
NIEZBYT CZĘSTO
(≥1/1000 do <1/100)
RZADKO
(≥1/10 000 do < 1/1000)
BARDZO RZADKO
(<1/10 000)
CZĘSTOŚĆ NIEZNANA
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

INNE MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE

Przy stosowaniu dopochwowym może dojść do miejscowych objawów podrażnienia skóry i błon śluzowych.

OBJAWY PRZEDAWKOWANIA NYSTATYNY

Nystatyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego też przypadkowe przyjęcie leku, bądź jego przedawkowanie nie powoduje żadnych skutków toksycznych na układy narządowe.

MECHANIZM DZIAŁANIA NYSTATYNY

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym, który działa poprzez wiązanie ze sterolami błony komórkowej grzybów, głównie ergosterolem. Dochodzi do zmiany ułożenia steroli i fosfolipidów błonowych, co prowadzi do zaburzenia funkcji ochronnej błony komórkowej grzyba. W błonie powstają pory i kanaliki, przez które wypływają na zewnątrz składniki komórki, co w konsekwencji prowadzi do przerwania procesów metabolicznych i obumarcia komórki.

SUBSTANCJE CZYNNE O TYM SAMYM MECHANIZMIE DZIAŁANIA

  • Amfoterycyna B
  • Anidulafungina
  • Natamycyna

WCHŁANIANIE NYSTATYNY

Nystatyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, błon śluzowych i powierzchni skóry.

WYDALANIE NYSTATYNY

Nystatyna wydalana jest wraz z kałem, praktycznie w całości w postaci niezmienionej.